Mariehamns Marthaförening

Välkommen med!

Vi är en förening med 200 medlemmar. Till föreningen hör kretsarna Jomala, Doris, Stickan, Smarthorna och Änglarna. Vi träffas ungefär en gång i månaden i Marthastugan.

Utöver det har vi månadslunch, recept- och soppkväll, handarbetsträffar och i övrigt vad medlemmarna hittar på. Under sommaren har vi museum- och caféöppet varje onsdag kl. 12–15 i  Marthastugan Övernässtugan. Vi samlar till och packar babylådor till Balticum. Vi har lotteri på kulturnatten där vinsten går till behövande barnfamiljer hemmavid. Alla välkomna med på allt vi kan hitta på. Förslag mottages med tacksamhet!

Aktuellt

Kontaktuppgifter

Kontakt

 

Peggy Danielsson
Ordförande
peggy.danielsson@aland.net
+3584575301095

 

 

Lorette Danielsson
Vice ordförande

 

Eivor Eriksson
Andra vice ordförande